DGKs ordinære generalforsamling 2020

Der indkaldes hermed til DG’s ordinære generalforsamling i henhold til ved-tægterne

Lørdag 7. marts 2020 kl. 16.30

På Storebælt Camping & Feriecenter,

Storebæltsvej 85, 4220 Korsør

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

4. Budget for kommende år, samt fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg

På valg til bestyrelsen er:

Carsten Faber, Leo Thorup (begge modtager genvalg) og Flemming Ander-sen (modtager ikke genvalg). Bestyrelsen foreslår nyvalg af Brian Neer-gaard Hansen.

Bestyrelsessuppleant: Brian Neergaard Hansen er på valg. Hvis han vælges til bestyrelsen, skal der vælges en anden bestyrelsessuppleant..

På valg til andre poster:

Revisor: Jørn Rusted-Hansen (modtager genvalg).

Revisor-suppleant: Flemming Petersen (modtager genvalg).

Aktivitetsudvalg Vest: Leo Thorup (modtager genvalg).

Aktivitetsudvalg Øst:

7. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt frem-sendes til formanden og være denne i hænde senest 2 uger før generalfor-samlingen.

På bestyrelsens vegne

Carsten Faber

Korsør lørdag 7. marts 2020

Vores forsøg sidste år med et todages loppemarked var ikke den store suc-ces, så vi er tilbage med loppemarked bare en enkelt dag. Entreen er gratis, så når i forhåbentlig alle deler budskabet ang. loppemarkedet, så få endelig med, at selve entreen intet koster.

Selve konceptet bliver loppemarked som vi kender det. Det kommer som vanligt kun til at koste 100 kroner pr. bord. Bordbooking er som sædvanligt hos vores kasserer Peter Jacobsen på 26 57 48 53 eller på mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Betaling for bordene sker på dagen i Korsør. Vi kan ikke garantere bestemte placeringer, men vil efterkomme eventuelle ønsker i det omfang, det lader sig gøre.

Loppemarked vil være åbent lørdag kl. 10 – 15.

Vi vil selvfølgeligt gøre alt for at oppe besøgsantallet og håber, vi slår sidste års flotte besøgsantal.

Husk at booke hytte, hvis man ønsker at overnatte. Vi har ikke arrangeret noget specielt mht. fællesspisning, da der nok er færre der bliver uden et søndags-arrangement.

Bookning af hytte og evt. nærmere info om bespisning, skal gå til Storebælt Camping, hvor selve loppemarkedet lige som foregående afholdes.

Storebælt Camping og Feriecenter. Storebæltsvej 85 4220 Korsør.

Kontaktinfo og hyttebookning:

Mail Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

TLF: 58383805

www.storebaeltferiecenter.dk/

På glædeligt gensyn.

Carsten Faber

 

AFLYST GRUNDET CORONA

Grundet den omsiggribende Corona virus, frygt etc, og for at udvise rettidig omhu 
har Dansk Grejsamler Klub truffet den ærgerlige, men nødvendige beslutning at aflyse loppemarkedet i Bellahøjhallen 18. april 2020.
Carsten Faber Fmd DGK

Grindsted 7 og 8. september.

Så skal vi igen til et af årets højdepunkter. En hel weekend i fiskegrejets tegn.

Vi har i dette to dages arrangement, loppemarked om lørdagen og auktion om søndagen.

Loppemarkedet er åbent for alle, og der garanteres masser af borde spækket med grej i alle afskygninger, og i alle prisklasser. Her er masser af grej for samleren, men mindst lige så meget brugsgrej. Snyd ikke dig selv for et besøg, entreen er gratis, og vi holder åbent fra 10:00 til 15:00.

Arrangementet foregår på Hotel Svanen. Hedemarken 22. 7200 Grindsted.

Søndag står den på auktion.

Denne er kun for medlemmer, men ønsker man at byde på div effekter, kan man meldes ind om morgenen før auktionsstart. Auktionen starter kl. 10:00. Der er gennemsyn fra kl. 9:00.

Praktisk info ang lots:

Hvert enkelt nummer skal beskrives så præcist, at en køber pr. forhåndsbud ikke føler sig snydt, når han modtager sit køb med posten.  
Tilmelding er bindende. Tilstræb at det enkelte lot kan opnå en mindstepris på 200 kroner. Auktionens startbud er 80 kroner.
Det koster 20 kroner pr.tilmeldt lot. Der er ingen mindstepriser, men fremlægger kan selv byde med, hvis man vil sikre sig en minimumspris.

 Tilmelding til auktionen skal ske senest 24. august 2019 på mail til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
Teksten skal sendes som vedhæftet fil, men samtidig med teksten lagt ind i mailens tekstfelt. Husk navn, medlemsnummer, adresse og telefonnummer på selve listen. Lad være med at nummerere de enkelte lots og lad være med at bruge indrykninger, dobbelt linjeafstand, kursiv og andre gimmicks. Disse få regler er de samme som tidligere år. Desværre overholder de færreste dem, men listeførerens arbejde vil blive meget lettere, hvis man gør det!

Når man har afleveret listen med sine lots, vil den komme på hjemmesiden. Her tildeles hvert enkelt lot et nummer. Når man ser nummeret på sine lots, kan man tage billeder af sine lots og sende dem til webmaster på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..Billederne vil komme på hjemmesiden. Det er vigtigt, at hvert enkelt billede får det nummer, det pågældende lot har på hjemmesiden. Skriv kun nummeret, altså ikke ”nr. 14,” men ”14.”

Er der behov for yderligere info, så mail til formanden Carsten Faber på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.